Gulla 60-16

gullacovertext

KORTE FAKTA

Navn: Gulla

Alder: juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen