Gunnar 28-17

KORTE FAKTA

Navn: Gunnar

Alder: Mai 2017

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå/Hvit


Om adopsjonen