Holdger 48-15

KORTE FAKTA

Navn: Holdger

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen