Hope 59-16

hopecovertext

KORTE FAKTA

Navn: Hope

Alder: juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen