Igor 58-15

KORTE FAKTA

Navn: Igor

Alder: august -15

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen