Indigo 04-15

KORTE FAKTA

Navn: Indigo

Alder: 2014

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen