INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 2 MARS KL 18, 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 2 MARS KL 18, 2017

PÅ ”TASSENS HUS” I HESLANDSVEIEN 324.

1) ) Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og telle komite.

2) Godkjenning av innkalling.

3) Årsberetning.

4) Regnskap.

5) Budsjett.

6) Saker kommet inn til årsmøte.

7)Handlingsplan

8) Valg av styre.

9) Valg av valgkomite.

10) Valg av revisor Saker til årsmøte sendes på mail til : mandal@dyrebeskyttelsen.no Innen 10. februar 2017.

For å delta på årsmøte må du være betalende medlem.

Videre må medlemmet være over 15 år, og ha betalt medlems kontingent for inneværende år 2017 (senest 14 dager før årsmøte) og fjoråret 2016 for å kunne avgi stemme.