Isabella 17-17

KORTE FAKTA

Navn: Isabella

Alder: Mai 2017

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen