Jackie Kennedy 59-17

KORTE FAKTA

Navn: Jackie Kennedy

Alder: Voksen

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen