Janka 41-19

KORTE FAKTA

Navn: Janka

Alder: April -19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen