Janny 54-19

KORTE FAKTA

Navn: Janny

Alder: April -19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen