Jasmin 42-15

KORTE FAKTA

Navn: Jasmin

Alder: Mars -15

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/hvit


Om adopsjonen