Jazz 56-19

Prater en del og passer bra til navnet.

KORTE FAKTA

Navn: Jazz

Alder: April -19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen