John Snow 03-19

KORTE FAKTA

Navn: John Snow

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Hvit


Om adopsjonen