Johnny 40-19

KORTE FAKTA

Navn: Johnny

Alder: April

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen