Jone 51-19

KORTE FAKTA

Navn: Jone

Alder: Mai

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell/Hvit


Om adopsjonen