Juli 48-19

KORTE FAKTA

Navn: Juli

Alder: Mai -19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen