Juni 47-19

KORTE FAKTA

Navn: Juni

Alder: April 19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen