Juno 39-19

KORTE FAKTA

Navn: Juno

Alder: April-19

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen