Kampkatt 59-18

KORTE FAKTA

Navn: Kampkatt

Alder: Gammel

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen