Kelly 39-18

KORTE FAKTA

Navn: Kelly

Alder: ca 2016

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen