Kigeholmen 18-19

KORTE FAKTA

Navn: Kigeholmen

Alder: Mars 2019

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen