Kira 59-19

KORTE FAKTA

Navn: Kira

Alder: 16.M19 -19

Kjønn: Female

Rase: Blandingshund


Om adopsjonen