Knerten 19-14

Knerten har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Knerten

Alder: april -14

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå/hvit


Om adopsjonen