Konrad 21-18

KORTE FAKTA

Navn: Konrad

Alder: Mai-18

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen