Kort om Fiv også kalt “katte-aids

katteaidsFIV-viruset fungerer på lik linje som det menneskelige HIV-viruset. For enkelthetens skyld brukes “katteaids” som et samlebegrep på alle stadier, fra FIV-smitten blir oppdaget og frem til viruset utvikler seg til aids.
Katteaids er en dødelig virussykdom som det ikke finnes noen kur for.

Smitte og symptomer:
Viruset smitter gjennom blod. Som oftest skjer det når katter slåss eller når hannkatten biter hunnkatten i nakkeskinnet under parring.

Det kan være vanskelig å oppdage smitten på katter som til daglig får godt stell. Symptomer er rennende nese og øyne og svekket allmenntilstand.

Tegnene er mer synlig på katter som er hjemløse. De dør ofte av lungebetennelse eller av små sår som ikke gror og utvikler seg til enorme krater i kattekroppen. Disse kattene lider en pinefull og grusom død.

Nyttige tiltak:
Det er forholdsvis enkelt å stagnere denne epidemien og få den til å gå dramatisk ned: Kastrer hannkatten så han ikke slåss og således utsetter seg for smitte. Steriliser jentepusen så hun ikke tiltrekker seg ukastrerte hannkatter som gjerne vil parre. Be andre om å kastrere og sterilisere kattene sine.

Vi ser resultatet av katteaidsen hver uke, gjerne flere ganger i uken. Dette er så hjerteskjærende og vondt, og helt unødvendig.

– Ta ansvar, kastrer eller steriliser katten din!