Kosen 71-16

kosencovertext

KORTE FAKTA

Navn: Kosen

Alder: juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen