Lady 61-19

KORTE FAKTA

Navn: Lady

Alder: 16.Mai -19

Kjønn: Female

Rase: Blandingshund


Om adopsjonen