Lance 58-18

KORTE FAKTA

Navn: Lance

Alder: Juni -18

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen