Landon 57-18

KORTE FAKTA

Navn: Landon

Alder: Juni -18

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå/Hvit


Om adopsjonen