Lapua 81-16

KORTE FAKTA

Navn: Lapua

Alder: Juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen