Leo 50-17

KORTE FAKTA

Navn: Leo

Alder: Juni -17

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen