Leonardo 33-17

KORTE FAKTA

Navn: Leonardo

Alder: Mai -17

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen