Lille Lady Salvesen 56-18

KORTE FAKTA

Navn: Lady

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Krem


Om adopsjonen