Lille Lord Jamie 55-18

KORTE FAKTA

Navn: Jamie

Alder: Juli 2018

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Krem


Om adopsjonen