Lindsey 38-18

KORTE FAKTA

Navn: Lindsey

Alder: 2016

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen