Lola 22-19

KORTE FAKTA

Navn: Lola

Alder: April 2019

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen