Lucie 21-19

KORTE FAKTA

Navn: Lucie

Alder: april 2019

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen