Lucky 50-14

Lucky har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Lucky

Alder: aug-14

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen