Lucky 70-15

KORTE FAKTA

Navn: Lucky

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: sort


Om adopsjonen