Ludde 15-14

Ludde har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Ludde

Alder: april -14

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen