Ludvik 04-14

KORTE FAKTA

Navn: Ludvik

Alder: 2012

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/hvit


Om adopsjonen