Mabel 65-16

maudcovertext  Mabel / Maud

KORTE FAKTA

Navn: Mabel

Alder: juli -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen