Malefica 76-19

KORTE FAKTA

Navn: Malefica

Alder: Juni-19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen