Maliss 17-19

KORTE FAKTA

Navn: Maliss

Alder: 2017

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Hvit/grå


Om adopsjonen