Maradona 52-18

KORTE FAKTA

Navn: Maradona

Alder: Juni -18

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Brunsort


Om adopsjonen