Marcus 19-16

MarcusCoverText

KORTE FAKTA

Navn: Marcus

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell/Hvit


Om adopsjonen