Mari 51-18

KORTE FAKTA

Navn: Mari

Alder: Juni -18

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Brunsort


Om adopsjonen