Mario 10-14

KORTE FAKTA

Navn: Mario

Alder: april 14

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen