Mario

Mario har fått nytt hjem.mandal

KORTE FAKTA

Navn: Mario

Alder: april-14

Kjønn: Male

Rase: huskatt

Pelsfarge: makrell

E-post kontakt: mandal@dyrebeskyttelsen.no


Om adopsjonen